சாக்: 25 பதக்கங்களுடன் இலங்கை 2ஆம் இடம்

sag sri lanka 2nd place 0இந்தியாவில் இடம்பெற்று வரும் தெற்காசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இது வரை பெற்ற பதக்கங்களின் அடிப்படையில் 5 தங்கம், 11 வெள்ளி, 9 வெண்கலம் உள்ளடங்கலாக இலங்கை அணி 25 பதக்கங்களுடன் இரண்டாம் இடத்தை வகிக்கின்றது.

இதேவேளை, 16 தங்கம், 6 வெள்ளி, 01 வெண்கலம் உள்ளடங்கலாக 23  பதக்கங்களுடன் இந்திய அணி முதல் இடத்தை வகிக்கின்றது.

கடந்த வெள்ளிக்கிழமை (05) ஆரம்பமான இப்போட்டிகள் எதிர்வரும் 16 ஆம் திகதி முடிவடைகின்றது.

 
பதக்க விபரம்
 
அணி தங்கம்வெள்வெண்மொத்தம்
இந்தியா INDIA 16 6 1 23
இலங்கை SRI LANKA 5 11 9 25
பாகிஸ்தான் PAKISTAN 1 2 3 6
பங்களாதேஷ் BANGLADESH 0 2 8 10
நேபாளம் NEPAL 0 1 2 3
ஆப்கானிஸ்தான் AFGHANISTAN 0 0 1 1

போட்டிகளின் அடிப்படையில்

 

#வீரர்விளையாட்டுபால்பிரிவுதங்கம்வெள்.வெண்
1 சத்துரங்க லக்மால் பழு தூக்கல் ஆண் 56 Kg - 1 -
2 ஜானக ஹேமந்த குமார சைக். ஓட்டம் ஆண் 40 Km Ind. Time Trial - - 1
3 சமரி மெண்டிஸ் பழு தூக்கல் பெண் 53 Kg - 1 -
4 மெத்திவ் அபேசிங்க நீச்சல் ஆண் Free Style - 200 M 1 - -
5 SRI LANKA நீச்சல் பெண் Free Style - 200 M - 1 -
6 SRI LANKA நீச்சல் பெண் Free Style - 200 M - - 1
7 கிரான் ஜயசிங்க நீச்சல் ஆண் Breast Stroke - 200 M - 1 -
8 ஹசந்தி நுகவெல நீச்சல் பெண் Breast Stroke - 200 M - 1 -
9 S.P.S நிரோசனி மல்யுத்தம் பெண் 48 Kg - 1 -
10 மெத்திவ் அபேசிங்க நீச்சல் ஆண் Butterfly Stroke - 100 M 1 - -
11 W.M.P குமாரி மல்யுத்தம் பெண் 55 Kg - 1 -
12 செரந்த டி சில் நீச்சல் ஆண் Butterfly Stroke - 100 M - - 1
13 M.W.D.M பிரியங்கா மல்யுத்தம் பெண் 60 Kg - - 1
14 ஹிருணி பெரேரா நீச்சல் பெண் Butterfly Stroke - 100 M - 1 -
15 மச்சிகோ ரஹீம் நீச்சல் பெண் Butterfly Stroke - 100 M - - 1
16 S.D அசங்க மல்யுத்தம் ஆண் 57 Kg - - 1
17 W.M.C பெரேரா மல்யுத்தம் ஆண் 65 Kg - - 1
18 அன்டென் சுரேஷ் பழு தூக்கல் ஆண் 62 Kg 1 - -
19 SRI LANKA நீச்சல் ஆண் Relays (Free Style) - 4x100 M 1 - -
20 SRI LANKA நீச்சல் பெண் Relays (Free Style) - 4x100 M - 1 -
21 தினூஷா ஹங்சனி பழு தூக்கல் பெண் 48 Kg - 1 -
22 உமைரா முஹிதீன் பழு தூக்கல் பெண் 58 Kg - - 1
23 சுதாரிகா பிரியதர்ஷனி சைக். ஓட்டம் பெண் 40 Km Criterium - - 1
24 ஜீவன் மஞ்சுள சைக். ஓட்டம் ஆண் 60 Km Criterium 1 - -
25 நவீன் ருச்சிர சைக். ஓட்டம் ஆண் 60 Km Criterium - 1 -